Aktualności

Innowacje - Wielki Test Wiedzy o Zdrowiu

 
Treści zawarte w programie nauczania dla I etapu kształcenia dotyczące odżywiania zostały poszerzone tak, aby dzieci miały pełniejszą wiedzę na temat prawidłowego żywienia oraz konsekwencji zdrowotnych niewłaściwego odżywiania. Mamy nadzieję, że wpłynie to na poprawę kondycji zdrowotnej naszych uczniów, a także wyeliminuje złe nawyki żywieniowe. Stosowanie niekonwencjonalnych form i metod pracy z uwzględnieniem metod i technik aktywizujących pozwoliło na dużą swobodę działania uczniów i wzrost kreatywności. Natomiast turnieje, konkursy i wystawy organizowane w formie zabaw sprzyjają utrwalaniu wiedzy oraz integracji zespołów klasowych, a także rozwijaniu prawidłowej rywalizacji wśród uczniów. Tym razem najwięcej punktów zdobyła klasa IIIa. Gratulujemy!