Aktualności

Gala laureatów

 
16 listopada odbył się Koncert Laureatów Konkursu Pieśni i Poezji Niepodległościowej "Żeby Polska była Polską". Naszą szkołę reprezentowała liczna grupa recytatorów i 2 wokalistki. Spośród 58 solistów i grup śpiewaczych nasze uczennice:
Amelia Kozak z kl. 2a (opiekun p. L. Zahorodna) zajęła I miejsce
a Aleksandra Piłat z kl.2a (opiekun p. A. Adamczyk) - II miejsce.
Wokalistkom serdecznie gratulujemy!!!
 
W Konkursie Recytatorskim udział wzięło 104 recytatorów.
 
Laureatami zostali następujący uczniowie naszej szkoły :
1. Michał Drapała - kl.1a (opiekun - p. E. Wrzos)
2. Julia Sykut - kl.1a (opiekun - p. E. Wrzos)
3. Gabriel Gągała - kl.1b (opiekun - p.A. Gałek)
4. Zofia Rybicka - kl. 2b (opiekun - p. K. Barańska)
5. Jagoda Kędziora -kl. 4a (opiekun - p. Iwona Szulikowska - Tomaszewska)
6. Mateusz Drapała - kl. 5a (opiekun - p. A. Leńczowska)
7. Szymon Sykut - kl. 7a (opiekun - p. B. Matyjanka)
 
Życzymy dalszych sukcesów!!!