Aktualności

SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PUŁAWACH

W dniu 15.11.2019 odbyło się spotkanie uczniów klas 5 i 6 z pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Puławach p. Marcinem Gorgolem. Poruszona została tematyka dotycząca prawnej odpowiedzialności nieletnich - uczniowie zastanawiali się nad tym, jakie zachowania mogą świadczyć o zagrożeniu demoralizacją. Policjant omówił działania sądu w sprawach zgłaszanych przez szkoły. Poruszył następnie problem hejtu w Internecie, omówił konsekwencje cyberprzemocy. Uczniowie uzyskali także informacje o szkodliwości i zagrożeniach ze strony papierosów elektronicznych. Dużo uwagi w trakcie spotkania poświęcono na omówienie zasad bezpieczeństwa, w tym szczególnie poruszanie się po drogach (bezpieczna jazda rowerem).