Aktualności

Gminny Konkurs Plastyczny na ilustrację do utworów Adama Mickiewicza

REGULAMIN

ORGANIZATOR:

 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie.

CELE KONKURSU:

 • pogłębienie wiedzy uczniów na temat twórczości Adama Mickiewicza,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, kreatywności,
 • umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • w konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół gminy Żyrzyn,
 • uczeń ma za zadanie zilustrować wybrany przez siebie utwór Adama Mickiewicza,
 • praca powinna być wykonana w formacie:

A4: klasy I–III

A3: klasy IV–VIII

w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, kolaż, grafika (warsztatowa i komputerowa), techniki mieszane,

 • nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnami, bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.,
 • każdy uczeń może złożyć jedną pracę,
 • prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa), tytuł pracy,
 • prace zwinięte w rulon, pogniecione oraz zbiorowego autorstwa nie będą brane pod uwagę,
 • prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.

OCENA I NAGRODY:

 • Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
 1. klasy I–III
 2. klasy IV–VIII.

 W każdej z kategorii JURY przyzna laureatom trzy równorzędne nagrody.

TERMINY:

 • Prace należy złożyć w terminie do 19 listopada 2019 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie.

                  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!