e-Dziennik

 

 

BIP

Zaprzyjaźnione strony

 

RODO

Aktualności

Próbna ewakuacja szkoły 2019

 
20 września odbyła się próbna ewakuacja naszej szkoły. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przeszli drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki – szkolnego boiska. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została przedstawicielom straży pożarnej. Po odwołaniu alarmu uczniowie wrócili na lekcje. Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez paniki.