e-Dziennik

 

 

BIP

Zaprzyjaźnione strony

 

RODO

Aktualności

Informacja - obiady

Z obiadów w stołówce szkolnej korzystać mogą uczniowie klas I-VIII i nauczyciele SP w Żyrzynie.
Posiłki wydawane będą  w ciągu dwóch przerw między lekcjami:

I – przerwa obiadowa od godz. 11:25 – 11:45  uczniowie klas I-IV
II – przerwa obiadowa od godz. 12:30 – 12:45 uczniowie klas V-VIII

Informacja o wysokości opłaty za obiady za dany miesiąc (bez odliczeń) będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń w szkole 1-go każdego miesiąca.

Opłata za żywienie uiszczana jest na konto bankowe do 5-go każdego miesiąca.

Nr konta 46 8191 1071 2006 6000 0161 0002

Na dokonanym przelewie lub wpłacie bankowej koniecznie musi być zawarta informacja z danymi ucznia spożywającego posiłek np. Opłata za obiady za m-c wrzesień 2019r. Jan Kowalski kl.Ia.

Opłatę na jednym przelewie lub wpłacie bankowej można dokonać za rodzeństwo np. Opłata za obiady za m-c wrzesień 2019r. Jan Kowalski kl. Ia, Maja Kowalska VIIb.

W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje zwrot dziennej wysokości za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień, pod warunkiem wcześniejszego jej zgłoszenia telefonicznego tel. 81 880 90 25 lub osobiście intendentowi najpóźniej do godz. 14:30 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w szkole.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendenta najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca.

Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od  9 września 2019r.

Wpłaty za obiady od 1 do 5 września.

 CENY POSIŁKÓW ZA 1 DZIEŃ

       Dla ucznia:

       Pierwsze danie (zupa) – 1,50 zł
       Pełny obiad – 4,50 zł

        Dla nauczyciela:

       Pierwsze danie (zupa) – 2,00 zł
       Pełny obiad – 8,00 zł