Aktualności

FINAŁ KONKURSU "JESTEM BEZPIECZNY"

Dnia 13.06.2019r. w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach odbył się finał Konkursu Wiedzy Prewencyjnej pod hasłem „Jestem Bezpieczny". Konkurs adresowany był do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. Zakres tematyczny konkursu „Jestem Bezpieczny” jest dość szeroki i obejmuje zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym bezpieczeństwa na drodze, w wodzie, podczas zajęć szkolnych oraz w czasie wolnym. Dzieci muszą się wykazać znajomością przepisów dotyczących pierwszej pomocy oraz działania służb ratunkowych. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać przygotowany test wiedzy o bezpieczeństwie, zaprezentować swoje prace plastyczne – projekt koszulki z hasłem przewodnim dotyczącym bezpiecznych zachowań oraz przedstawić scenki artystyczne zawierające prezentację swojej szkoły, miejscowości, gminy oraz sposobu spędzania wolnego czasu w sposób bezpieczny, zdrowy i bez nałogów.
  Podczas finałowego konkursu rywalizowały ze sobą drużyny, które zwyciężyły w etapach gminnych. Nasza drużyna wywalczyła 4 miejsce. W skład zwycięskiej drużyny wchodzili:
1. Szymon Wiejak kl. IVb
2. Filip Wojtaś kl. IVc
3. Mikołaj Kuflewski kl. Vb
4. Błażej Babik kl. Vb
5. Szymon Rybicki kl. VIa
6. Maciej Rutkowski kl. VIb

Zwycięzcą Konkursu Wiedzy Prewencyjnej pod hasłem "Jestem Bezpieczny" w powiecie puławskim została drużyna ze Szkoły Podstawowej im. M. Kuncewiczowej w Rzeczycy. Drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Puławach, a trzecie przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej w Chrząchowie. Nagrodę niespodziankę otrzymała uczennica ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy – Aleksandra Olejarz, która jako jedyna zdobyła maksymalną liczbę punktów w teście wiedzy. Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody wręczył dzieciom Komendant Powiatowy Policji w Puławach mł. insp. Sylwester Śliwka.