Aktualności

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo, w związku z trwającymi upałami i wysoką temperaturą w salach lekcyjnych, postanowiłam, że w dniach 17-18 czerwca 2019 r. (poniedziałek, wtorek)  zajęcia lekcyjne zostają skrócone do 30 minut. Przerwy również ulegają skróceniu. Uczniom klas młodszych po skończonych lekcjach będzie zapewniona opieka świetlicowa. Jednocześnie proszę, w miarę możliwości, o wcześniejszy odbiór dziecka ze szkoły. Obiady dla klas młodszych będą wydawane o godz. 10.20.  Odwozy w tych dniach odbędą się odpowiednio po: 5, 6, 7 godzinie lekcyjnej (zgodnie z harmonogramem zajęć).                                                                                                                     

                                              Z poważaniem - I.Kozłowska