Aktualności

Informacja dla rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów,
którzy rozpoczną naukę w klasach pierwszych
w roku szkolnym 2019/2020
odbędzie się 2 września 2019 roku.