Aktualności

Kwietniowi Antypiraci

 

W kwietniu uczestniczyliśmy w  III edycji ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci W tym roku działania przebiegały  pod hasłem: Antypiraci dbają o wizerunek,  a ich celem było pokazanie, jak ważny jest szacunek do własności intelektualnej oraz respektowanie praw autorów i twórców.

     Podczas spotkań przypomnieliśmy sobie najważniejsze zasady działania praw autorskich oraz poznaliśmy sposoby dbania o swój wizerunek w sieci.  Obejrzeliśmy prezentację, opracowaliśmy Kodeks Antypirata oraz wykonaliśmy plakaty - Nie jestem piratem! Dbam o swój wizerunek. Uczniowie pracowali w bibliotece i świetlicy szkolnej.