Aktualności

Powiatowy konkurs profilaktyczny „Jestem świadomy-jestem bezpieczny”

28 marca 2019 r. po raz ósmy odbył się międzyszkolny konkurs profilaktyczny „Jestem świadomy-jestem bezpieczny” zorganizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Puławach oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach.

Konkurs dotyczył profilaktyki uzależnień: wpływu używek na organizm człowieka, prawd i mitów o alkoholu, nikotynie, narkotykach; problematyka AIDS i HIV oraz kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. Skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

4 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych w Puławach odbyło się uroczyste podsumowanie VIII edycji konkursu, który cieszył się dużym zainteresowaniem – w czterech kategoriach: literackiej (wiersz), plastycznej (plakat), multimedialnej (prezentacja) i wiedzy (test) wzięły udział 24 szkoły.

W konkursie brało udział 15 uczniów naszej szkoły – w różnych kategoriach: test wiedzy, wiersz, plakat, prezentacja.

 

Wyniki:

Test wiedzy:

1 miejsce – Mikołaj Urbański 3a gimnazjum

2 miejsce – Paweł Rybak 3a gimnazjum

3 miejsce – Alicja Błachnio 3a gimnazjum

Kategoria – plakat

1 miejsce – Julia Kamola 3c gimnazjum

 

Gratulujemy!