Aktualności

Szkolna giełda edukacyjna

W dniach od 27 do 29 marca 2019 r. uczniowie klas III gimnazjum oraz klas VIII mieli możliwość spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i poznanie ich oferty edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020. Naszą szkołę odwiedzili pracownicy oraz uczniowie z następujących placówek: I Liceum Ogólnokształcące w Puławach, II Liceum Ogólnokształcące w Puławach, Zespół Szkół Technicznych w Puławach, Centrum Kształcenia Zawodowego Puławach, Zespół Szkół nr 1 w Puławach, Zespół Szkół nr 3 w Puławach, Zespół Szkół nr 2 w Puławach, III Liceum Ogólnokształcące w Puławach.