Aktualności

Informacja

Drodzy Rodzice,
Od 8 kwietnia 2019 r. planowana jest ogólnopolska akcja protestacyjna nauczycieli.
W czasie protestu w szkole zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Dla uczniów stołujących się zapewniamy obiady. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły będą przekazywane Państwu na bieżąco, za pośrednictwem szkolnej strony internetowej oraz dziennika elektronicznego.
                                                                                                                                      Iwona Kozłowska