Aktualności

Innowacja pedagogiczna „Jemy zdrowo, kolorowo”

 
W ramach realizowanej w szkole innowacji pedagogicznej pt. „Jemy zdrowo, kolorowo”, w klasie IIb zostały przeprowadzone zajęcia utrwalające znajomość zasad zdrowego odżywiania. Uczniowie analizowali elementy piramidy żywieniowej i układali dzienny jadłospis. W drugiej części zajęć samodzielnie wykonali kanapki, które były podstawą ich drugiego śniadania. Należy pamiętać, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem spożywanym w ciągu całego dnia. Podniesienie poziomu świadomości w zakresie promowania zdrowia stanowi jeden z kluczowych warunków upowszechniania zdrowego stylu życia. Jest to możliwe dzięki zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej dzieci.