Aktualności

Projekt,, Bakcyl"

Nasza Szkoła została zgłoszona do projektu ,,BAKCYL'' Warszawskiego Instytutu Bankowości. Projekt ten ma na celu podniesienie poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Stworzony został, by przybliżać najmłodszym wiedzę z zakresu bankowości, ale także, by chronić w przyszłości młodych ludzi przed pułapkami sektora finansowego. Projekt opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów - wolontariuszy. 

W ramach projektu dnia 27.02.2019 r. i 06.03.2019 r. odbyły się lekcje dla klas VI a i VI b prowadzone przez wolontariusza - p. Mariannę Kęsik. Tematy lekcji brzmiały: ,,Twoje pieniądze" i ,, Od oszczędzania do inwestowania".

Na pierwszej lekcji uczniowie zapoznali się ze znaczeniem systematycznego oszczędzania, bezpieczeństwem swoich funduszy oraz nauczyli się rozróżniać dochody i wydatki. Podczas kolejnego spotkania nauczyli się oceniać oferty bankowe, bezpiecznie korzystać z własnego konta, świadomie posługiwać się kartą oraz poznali ryzyko inwestowania. W części praktycznej uczniowie mieli możliwość zaplanować swój budżet i wydatki, wykonać ćwiczenie związane z inwestowaniem, jak również rozwiązać quiz. Uczniowie byli zainteresowani tematyką, brali czynny udział w zajęciach, żywo reagowali na pytania i stawiane problemy.