Aktualności

Informacja dla rodziców

Rada Rodziców informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 składka na Radę Rodziców w naszej szkole wynosi 30,00 zł na cały rok szkolny.

W przypadku uczęszczania do szkoły dwójki lub więcej rodzeństwa, składkę można zapłacić: na pierwsze dziecko 30 zł, na drugie dziecko 20 zł., kolejne 10 zł.

 

Składka jest dobrowolna, ale aby móc sfinansować imprezy szkolne i nagrody w konkursach potrzebujemy Państwa wsparcia. Będziemy bardzo wdzięczni za uiszczenie wpłat. Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców oraz w Sekretariacie Szkoły.

 

Konto Rady Rodziców:

Nr konta: 33 8191 1071 2006 6000 7807 0001

W tytule  wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

 

Bardzo Dziękujemy !

Rada Rodziców