Aktualności

Podsumowanie  I okresu  2018/2019

Średnia szkoły SP – 3,95                                       Frekwencja szkoły SP:92,34%

Średnia Klas Gim- 3,58                                         Frekwencja Klas Gim – 90,87%

Średnie klas:                                                         Frekwencja klas:

klasa IVa - 4,47                                                      klasa IV a- 93,95%

klasa IVb - 4,19                                                      klasa IV b –94,18%

klasa IVc - 4,16                                                      klasa IV c – 90,05%

klasa Va -  4,13                                                       klasa V a – 92,59%

klasa V b – 4,50                                                     klasa V b – 93,11%

klasa VI a- 4,14                                                      klasa VI a- 94,30%

klasa VI b – 4,06                                                    klasa VI b – 91,37%

klasa VII a - 3,63                                                    klasa VII a – 90,96%

klasa VII b -  3,90                                                   klasa VII b –84,33%

klasa VIII a – 3,17                                                  klasa VIIIa – 90,10%

klasa VIII b - 3,08                                                  klasa VIII b – 89,76%

klasa III a G - 4,06                                                  klasa III a G –91,3%

klasa III b G - 3,06                                                  klasa III b G – 89,91%

klasa III c G - 3,62                                                  klasa III c G – 91,40%