Aktualności

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Prosimy uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum oraz ich rodziców o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

 

Strona, na której odbywać się będzie elektroniczna rekrutacja (terminy naboru, oferta szkół, statystyki chętnych):

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/

 

Treść zarządzenia Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr 1 – harmonogram i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym): 

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=9690