Aktualności

Teatr Kurtyna

23 stycznia 2019 r. naszą szkołę po raz kolejny odwiedzili aktorzy teatru profilaktycznego „Kurtyna” z Krakowa. Zaprezentowali spektakl dla uczniów klas starszych (VII i VII oraz klas III gimnazjum) pt. „Wyzwanie” podejmujący problematykę związaną z uzależnieniami od środków psychoaktywnych oraz problematykę cyberprzemocy. Zadania, a także wartości wychowawczo-profilaktyczne, jakie zaprezentowane zostały w spektaklu to np.

  • aktywna postawa w obliczu trudnych, życiowych problemów,
  • konieczność rozwijania umiejętności psychospołecznych, radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy,
  • bezpieczne zachowania podczas korzystania z portali społecznościowych oraz metody przeciwdziałania cyberprzemoc,
  • umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji,
  • rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych,
  • przewidywanie konsekwencji własnych działań.

  Bohaterka spektaklu, kilkunastoletnia Basia, przyzwyczajona do biernego zainteresowania rodziców, otoczona murem obojętności rówieśników, jest typem samotnika, znajdującego akceptację jedynie w gronie nauczycieli. Ambitna, inteligentna, pracowita, sumienna i pełna ciekawości świata otrzymuje szansę uczestnictwa w ogólnokrajowym projekcie, mającym pogłębić wiedzę, podnieść kompetencję i rozwinąć umiejętności jego uczestników. Dla Basi jest to nagroda, mogąca urzeczywistnić marzenia o realizacji pasji. Dla jej rodziców to tylko kłopotliwy epizod w życiu córki. Dla jej rówieśników jest to moment, w którym okazują wypływające z zawiści i zazdrości - głęboką niechęć i brak akceptacji dla planów dziewczyny. Guru szkolnej społeczności, Irek, który nie stroni od alkoholu i chętnie sięga po dopalacze inicjuje akcję internetowego poniżania i wykluczania Basi. Gdy pozbawiona wsparcia rodziców, wewnętrznie rozdarta, zdezorientowana i zagubiona próbuje przeciwstawić się tej fali nienawiści z miernym skutkiem, w ostateczności za namową znajomego wkracza na ścieżkę używek (alkohol, dopalacze). Jak skończy się historia dziewczyny, jakie podejmuje wyzwanie i czy zaufa nauczycielowi, aby wygrać walkę o swoje życie?...