Aktualności

Festyn 2018

4 grudnia 2018 r. w naszej szkole odbył się integracyjny festyn zdrowotny dla uczniów klas V i VI pod hasłem „Trzymaj formę”. Podczas festynu kształtowano nawyki i zachowania prozdrowotne uczniów, byli oni uwrażliwiani na potrzebę dbania o zdrowie, promowano aktywne formy spędzania czasu wolnego. Klasy rywalizowały w konkurencjach wiedzy, jak np. znajomość piramidy zdrowia. Prezentowali przygotowane przez siebie plakaty na temat szkodliwości środków psychoaktywnych, szukali błędów ortograficznym w tekście dotyczącym palenia papierosów, uzupełniali krzyżówkę o potrzebie zachowań prozdrowotnych. W konkurencjach sportowych rzucali piłką do celu z utrudnieniem, ścigali się na „latających dywanach”, przenosili słomką piłeczki. W zmaganiach najlepsza okazała się klasa VIb. Gratulujemy!