Aktualności

Informacja dla rodziców

13 grudnia o godzinie 16.00
odbędzie się spotkanie z Rodzicami.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

(informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych; konsultacje rodziców)