Aktualności

Próbna ewakuacja

     W dniu 13 listopada w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

O godzinie 11:00 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przeszli drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek. W akcji brali udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi oraz przedstawiciele straży pożarnej. Po przeprowadzonej ewakuacji uczniowie wrócili na lekcje. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie.