Aktualności

Opłata za obiady - grudzień.

Pełny obiad  dla dziecka klasy II - VIII
15 dni x 3,50 zł = 52,50 zł
Zupa  - 15 dni x 1 zł = 15 zł

Klasa Ia i Ib
Pełny obiad dla dziecka:
14 dni x 3,50 zł = 49 zł
Zupa - 14 dni x 1 zł = 14 zł

Pełny obiad  dla pracownika
15 dni x 7 zł = 105 zł
Zupa - 15 dni x 1,50 zł = 22,50 zł

Termin płatności do 8 grudnia 2018r.

Nr konta: 46 8191 1071 2006 6000 0161 0002