Aktualności

II Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz

W dniach 15-22 marca 2018 r. w bibliotece szkolnej odbyło się II Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz. Inicjatorem akcji jest Wydawnictwo Akapit Press. Podczas kilku spotkań uczniowie należący do Koła Przyjaciół Biblioteki oraz uczniowie klas III uczęszczający na dodatkowe zajęcia biblioteczne, czytali swoim kolegom fragmenty książek należących do serii Jeżycjada . Uczestnicy akcji wykonali również prace plastyczne mające zachęcić do czytania książek Małgorzaty Musierowicz. W podziękowaniu za udział szkoła otrzymała od wydawnictwa dyplom, plakaty, zakładki oraz książkę pt.„Sprężyna”, która znalazła się w zbiorach biblioteki. Zachęcamy do przeczytania!