e-Dziennik

 

 

BIP

Zaprzyjaźnione strony

 

RODO

Aktualności Obecny rok szkolny

Czekoladowe warsztaty

 

21 lutego uczniowie klasy 2a wyjechali do Lublina na „Czekoladowe warsztaty”. Poznali tam wartości odżywcze czekolady oraz wpływ czekolady na samopoczucie człowieka. Uczniowie zapoznali się z etapami produkcji czekolady. Mieli możliwość degustacji różnych gatunków czekolady i obejrzenia owocu kakaowca. Pogłębili swoją wiedzę na temat pracy cukiernika i baristy. Ogromną frajdę sprawiła dzieciom możliwość samodzielnego wykonanie tabliczki czekolady i czekoladowego lizaka. Podsumowaniem spotkania była prezentacja multimedialna na temat uprawy kakaowca, pozyskiwania ziaren i historii czekolady, a także ”czekoladowe quizy”.
Uczniowie powrócili z nową wiedzą i pełni pozytywnych wrażeń.

WARSZTATY DLA RODZICÓW

"Jakim rodzicem być, by nasze dzieci były szczęśliwe"?

 "Jak uchronić siebie i dziecko przed zagrożeniami współczesnego świata?"

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców na warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych rodziców. Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia związane z umiejętnościami rodzicielskimi, m.in:

  • Skąd czerpać wiedzę jakim być rodzicem?
  • Jakie komunikaty trafiają do dziecka, a jakie nie?
  • Poczucie własnej wartości dziecka – jaki wpływ ma rodzic?
  • Jakich słów rodzic nigdy nie powinien mówić do dziecka?
  • Czy da się skutecznie wychowywać dziecko bez kar i nagród?
  • Dokąd prowadzę swoje dziecko – czyli zagrożenia współczesnego świata.
  • Rola rodzica w motywowaniu dziecka do nauki.

Szkolenie odbędzie się 26 lutego (środa) 2020 r. w godz. 16.00 – 18.00

Zajęcia prowadzone będą  przez Panią Monikę Tusińską, pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach. Godzinę przed i po szkoleniu będzie możliwość indywidualnej krótkiej konsultacji z  prowadzącą spotkanie Panią pedagog.

Rodziców, którzy zechcą wziąć udział w szkoleniu bardzo prosimy o zgłaszanie się do wychowawców do dnia 18 lutego 2020r. (wtorek)

2a w bibliotece

 
Uczniowie klasy 2a odwiedzili szkolną bibliotekę. Tu odbyła się lekcja, którą poprowadziła pani Agnieszka Zając. Uczniowie pogłębili wiedzę dotyczącą pracy bibliotekarki, korzystania z biblioteki, wyposażenia szkolnej biblioteki oraz sposobu zachowania się w tym miejscu. Zadawali pytania, na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi. Sami również wykazali się wiedzą dotyczącą książek i biblioteki, odpowiadając na pytania podsumowujące spotkanie. Uczniowie klasy 2a chętnie odwiedzają szkolną bibliotekę i biorą udział w konkursach bibliotecznych. Na zakończenie spotkania podziękowali serdecznie za propagowanie czytelnictwa i organizowanie ciekawych spotkań w bibliotece.

 

"Wyprawa w nieznane"

 

   20 lutego uczniowie klas trzecich odwiedzili Szkołę Podstawową nr 3 w Puławach, gdzie odbywa się II Festiwal Nauki i Eksperymentu tym razem o tematyce astronomicznej “Kosmiczna Trójka”. Dzieci miały okazję spotkać się z panią Kamilą Mazurkiewicz Osiak, której pasją jest fotografia krajobrazowa, nocnego nieba oraz astrofotografia. Jest autorką filmu pt. "Wyprawa w nieznane", który towarzyszy wystawie fotografii, jaką mieliśmy okazję oglądać. Jej zdjęcia znalazły się w polskich i zagranicznych czasopismach oraz na głównej stronie graficznej NASA. Pani Kamila współpracuje także z National Geographic.

Trzecioklasiści podziwiali wspaniałe prace konstruktorskie wykonane przez uczniów tej szkoły oraz stacje naukowe, które służyły im do indywidualnego eksperymentowania. To był dzień pełen naukowych wrażeń, Dziękujemy!

Walentynki

Spotkanie walentynkowe w bibliotece.

MIŁOŚĆ MA WIELKI SENS

 … to hasło było myślą przewodnią Dnia Zakochanych – Walentynek,  które od kilku lat na dobre zagościły w naszej szkole. Z tej okazji uczniowie należący do Koła Bibliotecznego, przygotowali montaż poetycko – muzyczny poświęcony tematyce miłosnej.

Czytaj więcej: Walentynki

Dzień Gier Planszowych

 
"Dzień gier planszowych" był bardzo udany. Uczniowie przynieśli różnorodne gry planszowe dla młodszych i starszych. Wszyscy świetne się bawili i próbowali swoich sił zarówno w tych łatwych, jak i w trudniejszych grach. Bardzo się cieszymy, że dzień gier planszowych okazał się trafionym pomysłem. Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie i zapraszamy na kolejne dni z grami planszowymi.

REKRUTACJA UCZNIÓW

Rekrutacja.pdf

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Żyrzyn NR 12/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Żyrzyn ustala się następujące terminy rekrutacji:

Lp.

Rodzaj czynności:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 1.

Złożenie pisemnego zgłoszenia o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10.02.2020 r.

do 27.03.2020 r.

od 04.05.2020 r.

do 15.05.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

od 01.04.2020 r.

do 08.04.2020 r.

od 18.05.2020 r.

do 22.05.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości na terenie szkoły przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 14.04.2020 r.

do 17.04.2020 r.

do 26.05.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 24.04.2020 r.

do 28.05.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości na terenie szkoły przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.04.2020 r.

do 29.05.2020 r.

6.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły

 7.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.

8.

Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

9.

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora služy skarga do sądu administracyjnego.