Aktualności Obecny rok szkolny

Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier

 
14.09.2018r. - Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier to autorski program Karoliny Felskiej i Krzysztofa Wasilewskiego, 20-krotnych mistrzów Polski, finalistów Mistrzostw Europy i Świata w Tańcach Towarzyskich.
Dzięki zajęciom dzieci otwierają się na innych ludzi, kształtują pozytywne postawy, a taniec staje się ich pasją. Poprzez tę formę ruchu kształtowana jest prawidłowa sylwetka oraz redukowany nadmiar energii. Zajęcia z savoir – vivre pozwalają czuć się pewnie w różnych sytuacjach oraz łatwiej nawiązywać kontakt z rówieśnikami z otoczenia. Zapisy trwają!

 

Spotkanie z policjantem - bezpieczna droga do szkoły

12 września 2018 r. uczniowie klas młodszych uczestniczyli w spotkaniu z policjantem. Tematem pogadanki była „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusz przypomniał dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zachęcał do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie w praktyce.

 

Zebranie z rodzicami.

 

Serdecznie zapraszamy rodziców naszych uczniów na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami.

Zebranie rozpocznie się 12 września (środa) o godzinie 16.30 na sali gimnastycznej spotkaniem ogólnym z dyrekcją i nauczycielami.

 

 

 

Opłaty za obiady - wrzesień 2018

Opłata  za  obiady - wrzesień 2018r.

/posiłki będą wydawane od 10.09.2018 r./

Pełny obiad  dla dziecka

15 dni x 3,50 zł = 52,50 zł

Zupa  dla  dziecka

15 dni x 1 zł = 15 zł

Pełny obiad  dla pracownika

15 dni x 7 zł = 105 zł

Zupa  dla  pracownika

15 dni x 1,50 zł = 22,50 zł

Termin płatności do 8 września 2018r.

Nr konta:46 8191 1071 2006 6000 0161 0002

 

Informacja o obiadach

INFORMACJA

Z obiadów w stołówce szkolnej korzystać mogą uczniowie klas I - VIII Szkoły Podstawowej w Żyrzynie, klasy III Gimnazjum, nauczyciele i pracownicy obsługowi Szkoły.

Posiłki wydawane będą w stołówce w Szkole Podstawowej w Żyrzynie.

  1. przerwa obiadowa od godz. 11:25 - 11:45 uczniowie klas I – IV
  2. przerwa obiadowa od godz. 12:30 - 12:50 uczniowie klas V - VIII oraz III Gimnazjum.

Informacja o wysokości opłaty za obiady za dany miesiąc (bez odliczeń) będzie zamieszczana na stronie internetowej Szkoły i na tablicy ogłoszeń w Szkole 1-go każdego miesiąca.        

Opłata za obiady uiszczana jest na konto bankowe do 8-go każdego miesiąca.

(Nr konta 46 8191 1071 2006 6000 0161 0002)

Na dokonanym przelewie lub wpłacie koniecznie musi być zawarta informacja z danymi ucznia spożywającego obiad np. Opłata za obiady za wrzesień 2018r. Jan Kowalski kl. I a

Opłatę na jednym przelewie lub wpłacie można dokonać za rodzeństwo np. Opłata za obiady za wrzesień 2018r. Maja Kowalska kl. II a, Jan Kowalski kl. VIII b.

          W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje zwrot dziennej wysokości za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem wcześniejszego jej zgłoszenia telefonicznego (nr tel. 81 880 90 25   lub 81 880 90 03 ) lub osobiście intendentowi najpóźniej do godz.14:30 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w szkole.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendenta najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca.